suunnistuskartat

englantilipputosipieni  usalipputosipieni  This is a brand new map drawn after Germany’s Chancellor Angela Merkel’s recent visit to Finland. When she speaks everybody listen. Remarkable woman.

suomilipputosipieni  Aivan uusi suunnistuskartta Suomessa vierailleesta Saksan liittokansleri Angela Merkelistä. Hän puhuu asiaa ja vain asiaa. Huomattava nainen.

englantilipputosipieni  usalipputosipieni  Completely new orienteering map I made in January 2015. British audience will see this also in the national orienteering magazine later this year.

suomilipputosipieni Tein tämän uuden kartan tammikuussa 2015. Brittiläiset lukijat näkevät tämän kartan myöhemmin tänä vuonna alan lehdessä.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  I made this map because one orienteerer wanted to give this to his running friend who has collected success during his season. Nice idea. If this map style is in your interest, please contact me. There is a variety of possibilities to use this style.

suomilipputosipieni  Tein tämän kartan, koska eras suunnistaja halusi lahjoittaa sen toiselle suunnistajalle kauden menestyksestä. Aika hieno idea. Jos siis tämän karttatyylin piirrokset kiinnostavat, ota yhteyttä. Käyttötarkoituksia on lukematon määrä.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  And with the same logic a woman orienteerer. It was interesting to notice, how few corrections made a woman out of a man. Actually a little strange process on my screen, but anyway good vibes. Check out the Control description, in which I have used a lot of artistic freedom.

suomilipputosipieni  Ja ohessa samalla logiikalla rakennettu naissuunnistaja. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka vähillä muutoksilla miehestä tuli nainen ja piirtäessä tuli välillä outo olo. Tsekkaa rastinmääritteet, joissa on melko paljon taiteellista vapautta.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  This map is one of my most popular maps, although at that point I was making my first orienteering maps. Map has now only six controls, but it is possible to draw with 24 controls.

suomilipputosipieni  Kartta on ehkä suosituimpia suunnistuskarttojani, vaikka tuossa vaiheessa tyyli oli vasta hioutumassa. Nyt siinä on vain 6 rastia, mutta kyllä siihen 24 rastiakin saa.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  You are waiting for it already in spring – to get to the forest. This map is drawn in Easter. Find the eggs.

suomilipputosipieni  Keväällä sitä jo odottaa – metsään pääsyä. Kartta on tehty pääsiäisenä. Löydä munat.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  This orienteering map is mainly used in weddings on anniversaries of orienteerers. It has also worked in to the other direction. Pride and groom have wanted to give this to wedding guests as a gift.

suomilipputosipieni  Tämä on suunnistuskartta, jota on käytetty pääsääntöisesti suunnistajien häissä. Tämä on toiminut oikeastaan niin päin, että hääpari on halunnut antaa kartan lahjaksi häävierailleen.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  I run in the forest with my children. My son is already an orienteerer ja daughter plays to be squirrel in finding controls. Control description tells a story of baby care, so this is great gift to orienteerer families with new child in team.

suomilipputosipieni  Olen lasteni mukana suunnistusmetsässä. Poikani suunnistaa jo aktiivisesti, ja tyttö leikkii metsässä pientä oravaa. Rastinmääritteet kertovat vauvaperheen arjesta, joten tämä kartta on oivallinen lahja, kun suunnistajaperhe saa vauvan.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  OMG, would my son say. This is my first orienteering map ever. This is build to be hard, sweaty, impossible, tiresome and so on. I also added a control reachable only by swimming.

suomilipputosipieni  Jaahas. Ensimmäinen tekemäni suunnistuskartta. Tämä on rakennettu siten, että reitin suunnistanut on maalissa kokomärkä, neulasia ja oksanpätkiä täynnä ja väsynyt. Lisäsin karttaan myös uimarastin.

usalipputosipieni  englantilipputosipieni  This is travel oriented map as you can see in Control description. Holiday is always in mind.

suomilipputosipieni  Tämä on matkailuaiheinen kartta, kuten rastinmääritteistä näkyy. Lomahan on lähes aina mielessä.