contact

englantilipputosipieni  The world of maps has been very close to me since my youth. I learned to make maps in my adulthood when I got enough experience of programs, methods and design.

I can tell you that a map can be a very long project especially when I start to draw to blank page with no guidelines. Most of the daily maps we use digitally or in print are constructed according to satellite images and location database collected during decades. For me every map is new and every line I draw is unique. The results are interesting worlds and places which do not exist anywhere else that in my map. That is what interests me – to create credibly something that does not exist at all.

In this website you see various different map styles, that can be used in many ways. Some want to use my maps as personal presents. Others want to use my drawings as part of their product, service or marketing.

One thing is for sure. Viewer is surprised every time when hundreds of years of truth is finally an output of imagination. Map making is also artistically rewarding, because map can be made from whatever subject mostly without language barriers.

If you are interested, please contact.

Map Designer

Miika Kaukinen

+358 50 5181549

kaukinen.miika@gmail.com

 

suomilipputosipieni  Karttojen maailma on ollut minulle hyvin läheinen jo nuoruudesta asti. Karttojen tekemiseen olen tutustunut vasta aikuisena, kun olen vähitellen oppinut, miten ja millä ohjelmistoilla niitä todella tehdään.

Voin kertoa, että kartta voi olla todella työläs projekti etenkin, jos kartan tekoon lähdetään täysin puhtaalta pohjalta. Suurin osa päivittäisen elämämme kartoista pohjautuu satelliittikuviin ja mittaviin vuosikymmenten varrella kerättyyn paikkatietoon. Koska minulle jokainen kartta on uusi ja jokainen viivanveto on ainutlaatuinen, on lopputuloksena mielenkiintoisia maailmoja, joita ei ole missään muualla kuin kartassani. Juuri se tässä touhussa viehättää eniten. Luoda mahdollisimman uskottavalla tavalla jotain, jota ei ole olemassa.

Tällä sivustolla näet lukuisia eri karttatyylejä, joita voidaan hyödyntää moneen eri tarkoitukseen. Moni haluaa käyttää karttojani lahjoina, jotkut osana tuotettaan tai tuotteensa tai palvelunsa markkinoinnissa. Yksi on varmaa. Katsoja yllättyy aina, kun vuosisatainen totuus onkin mielikuvituksen tuotos. Kartanteko on myös taiteellisesti antoisaa, koska kartan voi tehdä melkein mistä vaan.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä.

Kartanpiirtäjä

Miika Kaukinen

+358 50 5181549

kaukinen.miika@gmail.com

englantilipputosipieni Maps are intended for use

As any real map also my maps are intended to be used. They are map graphics or map art, which is suitable for a variety of uses. Every artistic work I make is protected by copyright laws, and commercial or any other use must always be agreed with me.

Anyway these maps or map styles I have created can be used, for example, in the following ways.

As a gift

Give a map to your friend as a gift. He would never forget the greeting map instead of a greeting card. Map rises above the ordinary with the personal and fresh idea, definitely more than other gifts. Most of my maps are suitable for a gift in anniversaries, weddings or other special occasions. Just send me suitable texts to chosen map by e-mail. You can even frame your map as you receive it and give it as a gift.

Maps are A4 size. Editing and the sending costs depend on the extent of editing, but price will be approximately 70 to 120 euros.

Completely new map from the scratch, for example, from the photo is about a week’s work and it costs accordingly … well, a week’s work 😉 Anyway the map of your loved one is usually worth it, because very few ever have had this kind of a tribute.

As part of your product

If, however, you feel that my map could be a part of your own product or brand, you can purchase a license to use my map, for example, on a defined product in a given market area for an agreed period of time. And there is always the option of an exclusive use.

Maps are great and surprising, for example, in product packaging, corporate gifts illustration, in plastic bags or other mobile visible media, or even in textiles and clothing. I can only imagine how nice it would look like to carry a golf store plastic bag with surprising golf map printed on sides.

Maps are also suitable for illustration in magazines or adds. Map is likely to be remembered.

As part of your service

The map could be a fresh and surprising graphic element in many modern service platforms, mostly web based. Many map styles I use, such as orienteering, navigation, ski routes and golf courses can be digital platforms, which serve related business to market their products like never before.

For example, all my Santa Claus maps are perfect base to create an Advent calendar full of offers to map-surprised customers.  Or a ski resort can pave the way for their marketing to families with my Babyski map. Map could be an electronic link base of ski resort’s services. My maps provide rich ideas for marketing professionals and countless opportunities to differentiate from competitors.

As part of teaching media

My maps and styles I use can also be a part of, for example, the teaching of orienteering or history. The truth does not set any limits of expression, and that’s why my maps are customizable to any shape or purpose.

Teaching efficacy may be in imaginary world map many times higher than in the real world map. In other words, grain shaped field in orienteering map could be remembered better in the mind of a six-year-old than for example square-shaped real field.

suomilipputosipieni  Kartat on tarkoitettu käytettäviksi

Kuten aidotkin kartat myös minun karttani on tarkoitettu käytettäviksi. Ne ovat karttagrafiikkaa tai taidetta, joka soveltuu moneen eri käyttöön. Jokainen taiteellinen työni on tekijänoikeudella suojattu, ja karttojeni kaupallisesta tai muusta käytöstä on aina sovittava minun kanssani.  Karttojani ja luomiani karttatyylejä voi käyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla.

Lahjaksi

Anna kartta ystävälle lahjaksi. Hän ei ikinä unohda saamaansa onnittelukarttaa, joka nousee henkilökohtaisuudellaan ja raikkaalla ideallaan ehdottomasti yli muiden lahjojen. Moni kartta sopii lahjaksi vuosipäiviin, häihin tai muihin juhliin, kun vaan lähetät minulle haluamaasi karttapohjaan sopivat tekstit sähköpostitse. Voit vaikka kehystää kartan sen saatuasi.

Kartat ovat A4-kokoisia. Niiden muokkaus ja lähettäminen maksaa muokkaustyön laajuudesta riippuen 70-120 euroa.

Kokonaan uuden kartan työstäminen esimerkiksi valokuvasta on noin viikon työ ja maksaa vastaavasti… noh,  viikon työn verran 😉  Joka tapauksessa kartta rakkaastasi on yleensä sen arvoinen, koska harva koskaan on sellaisen kunnianosoituksen kohteeksi päässyt.

Osaksi omaa tuotettasi

Jos taas koet, että karttani sopisi osaksi omaa tuotettasi, voit ostaa lisenssin eli luvan käyttää karttaani esimerkiksi tietyssä tuotteessa tietyllä markkina-alueella tietyn ajan, halutessasi jopa yksinoikeudella määrä-ajan.

Kartat näyttävät hienoilta ja yllättäviltä esimerkiksi tuotepakkauksissa, yrityslahjojen kuvituksena, muovikassien tai vastaavien liikkuvien medioiden kyljissä tai vaikkapa tekstiileissä ja vaatteissa. Voin vaan kuvitella, kuinka kivalta tekemäni golf-kartta näyttää alan liikkeen muovikassissa.

Kartat soveltuvat myös mainiosti lehtien kuvitukseksi, joka todennäköisesti jää lehden lukijan mieleen.

Osaksi omaa palveluasi

Kartasta tulee palveluusi raikas ja yllättävä graafinen elementti moneen nykyajan mediaan. Monella karttojeni kuvaamilla alueilla kuten suunnistuksessa, merillä, laskettelurinteessä ja golfissa voidaan kartasta tehdä vaikkapa digitaalisessa levityksessä olevan kampanjan pohjasivu, jolla alalla toimiva yritys voi markkinoida tuotteitaan ennennäkemättömällä tavalla.

Esimerkiksi kaikki joulukarttani sopivat mainiosti vaikkapa yritysten joulukuussa julkaistaviksi tarjouskalentereiksi. Tai laskettelukeskus voi pohjustaa markkinointinsa lapsiperheiden suuntaan käyttämällä aiheeseen sopivaa karttaani markkinoinnin sähköisenä linkkipohjana. Karttani tarjoavat idearikkaille markkinoinnin ammattilaisille lukemattomia mahdollisuuksia erottua kilpailijoista.

Osaksi opetusmediaa

Karttani ja luomani tyylit voivat olla myös osa esimerkiksi suunnistuksen tai historian opetusta. Totuus ei aseta minkäänlaisia rajoja ilmaisulleni ja siksi karttani ovat muokattavissa mihin tahansa muotoon ja tarkoitukseen.

Opetuksen teho voi olla kuvitteellisessa maailmassa moninkertainen verrattuna todellista maailmaa kuvaavaan karttaan. Toisin sanoen, viljantähkän muotoinen pelto suunnistuskartassa jää paremmin kuusivuotiaan mieleen kuin neliönmuotoinen pelto.